Tvivl

Tvivl er væsentlighed


Sæt fornyet fokus på det væsentlige gennem tvivls-laboratorier


Tvivl er effektivitet

Tvivlen har sjældent plads som en accepteret og anerkendt tilstand i det professionelle liv, endskønt vi alle ved den optræder ganske ofte.


Vi higer gerne efter tvivlens mange mulige modstillinger: afklaringen, sikkerheden, visheden, trygheden, det gode valg.


Det er også med modstillingerne de fleste indsatser formuleres. Afklaringsprocesser, strategiseminarer, trivselsprojekter. Men alle disse typer af indsatser starter netop med tvivlen. Det er langt mere produktivt og effektivt at starte der. Starte med at undersøge tvivlen - med henblik på at komme af med den.

Tvivls-laboratorier

Idéen med tvivls-laboratorier er i al sin enkelthed, at deltagerne skal acceptere tvivlens tilstedeværelse, og ved at undersøge den nå frem til det mere ønskelige; det afklarede.


Det er øger ofte både kvalitet og effektivitet i afklaringsprocesser, at starte med det, der faktisk er tilstede, nemlig tvivlen. Tvivlen indeholder allerede de komponenter, som afklaringen har brug for. Den er altid et vidnesbyrd om noget væsentligt, der er på færde. Ellers havde man slet ikke været i tvivl.


Tvivlslaboratorier kan tage mange former, vare kort eller langt tid, omhandle individuel eller organisatorisk tvivl.

To basismodeller

Pinball

Deltagerne undersøger deres tvivl på en række stationer af meget varieret karakter. Tvivlen formes fortløbende til en stigende grad af afklaring.

Laborariet vil typisk indledes med et kort oplæg om tvivl, og afsluttes med vidnesbyrd om afklaring.


Puzzle

Laboratoriet foregår i to zoner, der veksles mellem. I den ene zone dannes brikker til billedet, ved at gøre tvivl til væsentlighed. I den anden zone lægges brikkerne op, så der fortløbende dannes et gryende afklarende billede.


Se et eksempel på slides fra et indledende oplæg til et tvivlslaboratorium her. Eller læs mere om de to basismodeller her.


Eller kontankt Klaus Bakdal:


T: 31464611

M: klaus@bakdal.dk

Artikler om tvivl

Jeg har skrevet to artikler om tvivl i organisationers liv. Begge er udgivet i tidsskriftet Erhvervspsykologi.


Den ene - “Tvivlens nådegave” - blev udgivet i 2018, og den kan du læse gratis her.


Den anden - “Dans med tvivlen” - blev udgivet i 2020. Den må du betale for læse, og det kan ske her.