Artikler

Artikler


og andre skriblerier til inspiration


Artikler og andre skriblerier


Jeg er aktuelt i færd med, at løbe alle mine tekster igennem, og påtænker at udgive dem som en artikelsamling i løbet af 2020. Jeg har nedenfor linket til, hvor bøger og artikler kan købes. Enkelte ligger dog til fri afbenyttelse. Fremstår noget særligt interessant, så send mig en mail.

Atlas over professionelle samtaler

Bog, Dansk Psykologisk Forlag, februar 2020

Skrevet i samarbejde med Frederik Fredslund-Andersen. Bogen henvender sig til alle samtaleansvarlige, uanset om man er leder, lærer, læge, terapeut, coach eller andet erhverv, hvor samtalen er betydende for arbejde og professionalitet.
Bogen indeholder et overflødighedshorn af tilgængelige elementer.

Modstand som en kommunikativ ubalance

Bidrag til antologien "Voksendidaktik", Akademisk Forlag, 2018

Modstand består i, at "stande imod". Det vil sige, at den, der siges at yde modstand, faktisk selv må opleve, at skulle stande imod noget. Ellers kunne man jo bare være ligeglad.
Modstand betragtes i denne artikel ikke nødvendigvis som en konflikt, men som en ubalance i kommunikationen. Hvordan rokke til en ubalance, så den bliver gavnlig og interessant, i stedet for at være irriterende og destruktiv?

Virkningen af "Hvorfra"

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 1, 2017

Proceskonsultation handler ofte om "hvad" og "hvordan", og ikke så ofte om "hvorfra". Artiklen undersøger fire forskellige positioner, at udøve konsultation fra; som "proaktiv", "aktiv", "reaktiv" og "passiv".

Tvivlens nådegave

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 3, 2018

Tvivl som tilstand anses ofte som en trussel mod forestillingen om sikkerhed, viden og autoritet. Det får os ofte til at skubbe den væk, eller ligefrem ignorere den. Artiklen gør den omvendte antagelse; at tvivlen kun kommer til os, fordi den har noget væsentligt på færde.
Artiklen følges op af "Tvivlens prismer" i Erhvervspsykologi nr. 4, 2019.

Af en instrumentalists bekendelser

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 4, 2014

Artiklen forsøger på både teoretisk og spekulativ vis, at stille tro og antagelser i et konsulentliv så tydeligt frem som muligt. Sigtet er dobbelt; måske er der lidt inspiration at hente i det konkrete, og måske kan selve øvelsen være til efterfølgelse. At stille sig tydeligt frem for andre.

Befri samtalen

Bog, Dansk Psykologisk Forlag, 2014

Skrevet i samarbejde med Cecilie Cornett. Bogen tager som grundbog i professionelle samtaler et friskt greb om samtalen og dens deltagere. At tage samtalen og dens ærinde alvorligt, befri den for metoder og vaner, så den får slagkraft og tydelig som netop samtale.

Hinanden!

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 3, 2013

Artiklen vikler alle forviklingerne om begrebet anerkendelse ud, og forsøger at sætte skidtet sammen igen, så det ikke forvirrer så meget. Anerkendelse er blevet anvendt til væsens forskellige ting, fra eksistentialisme over ros til dyrkelse af det ressourceorienteret. Det kan ikke være det hele på én gang.

Det edukative perspektiv

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 2, 2012

Anden del af dobbelt-artikel (se "Læringens uundgåelighed" nedenfor).
En række principper, modeller og metoder i relation til, hvis vi nu undlader at gøre læring til genstande, at til "noget" vi kan lære, og i stedet tænker læring som relevante erfaringer, vi som mennesker kan gøre os.

Læringens uundgåelighed

Artikel, Relationel Praksis, 2011

Første del af dobbelt-artikel (se "Det edukative perspektiv" ovenfor).
Artiklen udgøres af en faktisk jagt jeg var på i de år, for at finde en måde at anskue læring på, så den ikke længere var undgåelig. Hvordan betragte læring, hvordan stå i læringsrum, hvordan omgå hinanden og det vi foretager os, hvis vi uundgåeligt skal lære noget?

Den sidste ledelsesteori

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 4, 2010

Titlen udtrykker et naivt ønske, og på ingen måde et løfte til læseren. Artiklen er skrevet som en kritik at de hastigt på hinanden udskiftelige teorier og metoder indenfor organisation og ledelse, en kritik af udviklingsprojekter, der aldrig når at sætte sig, og endelig af et forsøg på at sætte teori i et lys, hvor det faktisk er anvendeligt for os.

Planlægningens paradoks

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 2, 2009

Paradokset er egentlig enkelt; vi er nødt til at planlægge, for ikke at skyde rundt i blinde, OG vi ved planerne aldrig holder, i al fald ikke til punkt og prikke. Så hvad gør vi ved det?
Fedtmule optræder i artiklens sidste del.

Artikler fra LinkedIn

Seks tekster samlet til én 

Problemet med "Det Andet" - 2019

Det ufærdige er den største invitation - 2019

Ananas i egen juice - 2018

Drop dine drømme - 2017

Brænd de organisatoriske billeder - 2017

Hvorfor, egentlig? - 2016

Klaus Bakdal   Email: klaus@bakdal.dk   Telefon: +45 31 46 46 11


Copyright © All Rights Reserved