Artikler

Artikler


og andre skriblerier til inspiration


Artikler og andre skriblerier


Her er en liste over mine bøger og artikler. Jeg har nedenfor linket til, hvor bøger og artikler kan købes. Enkelte ligger dog til fri afbenyttelse. Fremstår noget særligt interessant, så send mig en mail.

Det vundne sekund

Bog, Dansk Psykologisk Forlag, november 2021

En bog om stå i afgørende øjeblikke, hvor der skal træffes valg på et principielt for lille grundlag. Hvad er det for noget, og hvad kan man gøre?
Bogen kan købes her.

Dans med tvivlen

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 2, 2020

En fortsættelse af "Tvivlens nådegave" fra 2018. I denne artikel udfordres præmissen om tvivl fra den første artikel, og en række andre adgange til tvivlen udfoldes.

Lad de tusinde billeder blomstre!

Artikel, Lederliv, juni 2020

Det entydige billede eller diagram af en organisation holder alligevel ikke. Og slet ikke under foradringer. Læs hvad der så holder.

Atlas over professionelle samtaler

Bog, Dansk Psykologisk Forlag, februar 2020

Skrevet i samarbejde med Frederik Fredslund-Andersen. Bogen henvender sig til alle samtaleansvarlige, uanset om man er leder, lærer, læge, terapeut, coach eller andet erhverv, hvor samtalen er betydende for arbejde og professionalitet.
Bogen indeholder et overflødighedshorn af tilgængelige elementer.

Tvivlens nådegave

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 3, 2018

Tvivl som tilstand anses ofte som en trussel mod forestillingen om sikkerhed, viden og autoritet. Det får os ofte til at skubbe den væk, eller ligefrem ignorere den. Artiklen gør den omvendte antagelse; at tvivlen kun kommer til os, fordi den har noget væsentligt på færde.
Artiklen følges op af "Tvivlens prismer" i Erhvervspsykologi nr. 4, 2019.

Modstand som en kommunikativ ubalance

Bidrag til antologien "Voksendidaktik", Akademisk Forlag, 2018

Modstand består i, at "stande imod". Det vil sige, at den, der siges at yde modstand, faktisk selv må opleve, at skulle stande imod noget. Ellers kunne man jo bare være ligeglad.
Modstand betragtes i denne artikel ikke nødvendigvis som en konflikt, men som en ubalance i kommunikationen. Hvordan rokke til en ubalance, så den bliver gavnlig og interessant, i stedet for at være irriterende og destruktiv?

Virkningen af "Hvorfra"

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 1, 2017

Proceskonsultation handler ofte om "hvad" og "hvordan", og ikke så ofte om "hvorfra". Artiklen undersøger fire forskellige positioner, at udøve konsultation fra; som "proaktiv", "aktiv", "reaktiv" og "passiv".

Af en instrumentalists bekendelser

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 4, 2014

Artiklen forsøger på både teoretisk og spekulativ vis, at stille tro og antagelser i et konsulentliv så tydeligt frem som muligt. Sigtet er dobbelt; måske er der lidt inspiration at hente i det konkrete, og måske kan selve øvelsen være til efterfølgelse. At stille sig tydeligt frem for andre.

Befri samtalen

Bog, Dansk Psykologisk Forlag, 2014

Skrevet i samarbejde med Cecilie Cornett. Bogen tager som grundbog i professionelle samtaler et friskt greb om samtalen og dens deltagere. At tage samtalen og dens ærinde alvorligt, befri den for metoder og vaner, så den får slagkraft og tydelig som netop samtale.

Hinanden!

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 3, 2013

Artiklen vikler alle forviklingerne om begrebet anerkendelse ud, og forsøger at sætte skidtet sammen igen, så det ikke forvirrer så meget. Anerkendelse er blevet anvendt til væsens forskellige ting, fra eksistentialisme over ros til dyrkelse af det ressourceorienteret. Det kan ikke være det hele på én gang.

Læringens uundgåelighed

Artikel, Relationel Praksis, 2011

Første del af dobbelt-artikel (se "Det edukative perspektiv" ovenfor).
Artiklen udgøres af en faktisk jagt jeg var på i de år, for at finde en måde at anskue læring på, så den ikke længere var undgåelig. Hvordan betragte læring, hvordan stå i læringsrum, hvordan omgå hinanden og det vi foretager os, hvis vi uundgåeligt skal lære noget?

Det edukative perspektiv

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 2, 2012

Anden del af dobbelt-artikel (se "Læringens uundgåelighed" nedenfor).
En række principper, modeller og metoder i relation til, hvis vi nu undlader at gøre læring til genstande, at til "noget" vi kan lære, og i stedet tænker læring som relevante erfaringer, vi som mennesker kan gøre os.

Planlægningens paradoks

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 2, 2009

Paradokset er egentlig enkelt; vi er nødt til at planlægge, for ikke at skyde rundt i blinde, OG vi ved planerne aldrig holder, i al fald ikke til punkt og prikke. Så hvad gør vi ved det?
Fedtmule optræder i artiklens sidste del.

Den sidste ledelsesteori

Artikel, Erhvervspsykologi nr. 4, 2010

Titlen udtrykker et naivt ønske, og på ingen måde et løfte til læseren. Artiklen er skrevet som en kritik at de hastigt på hinanden udskiftelige teorier og metoder indenfor organisation og ledelse, en kritik af udviklingsprojekter, der aldrig når at sætte sig, og endelig af et forsøg på at sætte teori i et lys, hvor det faktisk er anvendeligt for os.