Organisationsudvikling

Organisationsudvikling må tage udgangspunkt i konkrete udfordringer og i konkrete mennesker og relationer. At organisationen nødvendigvis må gøre noget på en anden måde. Det må være rækkefølgen i al sund organisations-udvikling: Først finde spørgsmålene, dernæst afsøge svarene.

Bakdal tilbyder en pragmatisk tilgang til organisationsudvikling. Vi kan ikke kende svarene, uden vi først kender spørgsmålene. Og de svar vi finder frem til, skal være dem der virker. Organisationsudvikling skal trods alt ud at virke i organisationen!