Uddannelser & Kurser

Ved uddannelsesforløb tages deltagerne ud af deres organisatoriske kontekst, og sættes i et andet rum. Hvis uddannelser skal være pengene og tiden værd, så skal der optræde et konkret og anvendeligt udbytte for den enkelte deltager, deltagerens relationer og deltagerens organisation. Bakdal tilbyder uddannelser af forskellig indhold og form, men fælles for dem alle er, at de skabes i et konkret samarbejde med de pågældende organisationer. En god uddannelse må være kendetegnet ved relevans og effekt. Både uddannelsens indhold, dens metodeanvendelse og pædagogikken, skal fremstå relevant.
Bakdal er involveret i uddannelser og kurser primært indenfor ledelse, samarbejde og forandring. Eksempler på uddannelser og læringsforløb Bakdal har været ansvarlig for er:

  • Systemisk ledelse
  • Anerkendende ledelse
  • Før-leder uddannelse
  • Karriereafklaring
  • Effektive teams
  • Effektiv mødeledelse